Garantier

Garantin gäller i 3 år från inköpsdatum. Garantin omfattar produktionsfel. Och 1 år på fel på komponenter som uppstår under garantitiden.

Purolettfabriken AB täcker kostnader för reservdelar, arbete samt transporter mellan Atina Design och er närmaste återförsäljare under garantitiden. Utförs garantiservice på plats täcks alla reskostnader av kunden då Atina Design inte tillämpar “på-plats-service”.

Eventuella reparationer av Purolett ska utföras av auktoriserad personal om inte annat avtalats Vid reklamation, var god uppge inköpsdatum och inköps ställe.

Vid service och reparation ska toaletten vara rengjord.

Garantin täcker inte:
Kostnader i samband med service efter garantitiden eller fel orsakade enligt nedan täcks i sin helhet av kunden.

  • Felaktig installation och handhavandefel.
  • Transport.
  • Åsknedslag.

Garantin gäller inte om toalettutrymmet har ett högt undertryck som kan orsakas av badrumsfläkt öppna spisar köksfläkten och dåligt ventilerat hus mm.

Efter garantitiden gäller din hemförsäkrings maskinskadedel med en självrisk på ca 1500kr

Translate »