Garantier

Garantin gäller i 3 år, 1 år på värmeslingorna från inköpsdatum. 1 års garanti på reservdelar.

Purolettfabriken AB täcker kostnader för reservdelar, arbete samt transporter mellan Purolettfabriken och er närmaste återförsäljare under garantitiden. Utförs garantiservice på plats täcks alla reskostnader av kunden då Purolettfabriken inte tillämpar “på-plats-service”.

Eventuella reparationer av Purolett ska utföras av auktoriserad personal om inte annat avtalats Vid reklamation, var god uppge inköpsdatum och inköpsställe.

Vid service och reparation ska toaletten vara rengjord.

Garantin täcker inte:
Kostnader i samband med service efter garantitiden eller fel orsakade enligt nedan täcks i sin helhet av kunden.

  • Felaktig installation.
  • Handhavandefel.
  • Transport skador.
  • Åsknedslag.
  • Jorfelsbrytare ska vara inkopplad  för att garantin ska gälla.
  • Gäller inte om den använts utan påsen inte heller om urin / fekalier kommit utanför påsen.
  •  

Garantin gäller inte om toalettutrymmet har ett högt undertryck som kan orsakas av badrumsfläkt öppna spisar köksfläkten och dåligt ventilerat hus mm.

Efter garantitiden gäller din hemförsäkrings maskinskadedel med en självrisk på ca 1500kr

sv_SESwedish