Läs mer / Manualer

Hur fungerar
PUROLETT Förbränningstoalett?

Du öppnar toalocket och lägger i en toapåse. För att sedan uträtta dina behov. När du sen trycker ner spolspaken öppnas en fallucka och allt hamnar i brännkammaren.
Nu är det dags att vrida timern till start, då inleds förbränningen och vätskan kokar först bort. Så fort det blivit helt torrt brinner det resterande upp. Detta lämnar lite aska kvar. det blir ungefär en kaffekopp aska efter att hela familjen använt sin Purolett i en månad. Fläkten i din Purolett fortsätter att gå efter bruk tills det att den svalnat.

Det blir bara lite aska kvar!

Och självklart kan man använda den även när den är igång .
PUROLETT har en kapacitet på 12 till 14 personer och dygn.

Man kan självklart använda sin PUROLETT förbränningstoalett på natten och starta förbränningen på morgonen efter morgonbesöket så slipper man lyssna på fläkten under natten.

Det blir bara lite aska kvar!

O.B.S
använd Alltid en toapåse!
Annars skiter det sig!

PUROLETT TIME CONTROL

Purolett är utrustad med en timer där du själv väljer hur lång tid den ska gå. Denna har en markering för rekommenderad start på 55 minuter. Det används som standard men är det bara flytande avfall som ska förbrännas så räcker det med ca 35 minuter. Är det mycket i påsen lägger du till ca 10 minuter. När en person till ska gå under pågående förbränning lägger du på ca 20 minuter men inte förbi markeringen MAX. Denna markering finns för att ovana användare inte ska lägga på för mycket tid på timern men ska förbises om din Purolett används med enbart en värmeslinga. Självklart kan du gå på toan under natten och starta den på morgonen om det känns smidigast. Purolett är enkel att använda från dag ett, men för den som vill kan man optimera efter sin användning för att spara tid och el!

Purolett - säker och effektiv förbränning

Purolett förbränningstoalett förbränner urin och fekalier vid hög temperatur och avfallsprodukterna blir endast en liten mängd aska.
Förbränningen sker i en sluten brännkammare och avgaserna leds ut genom ett frånluftsrör. Förbränningstoaletter är en helhetslösning där avfallet inte transporteras vidare, vilket andra toalettsystem kräver. Lösningen är miljövänlig och hygienisk. Förbränningstoaletter är en populär lösning för fritidshusägare i Norden eftersom de varken kräver indraget vatten, avlopp eller latrintömningar.

Troligen bäst i test!

Troligen BÄST I TEST !
Vi har testat Purolett utefter de kriterier som etablerats i förbränningstoalettstester och kommit fram till att:
Purolett är billigast.
Purolett har slutet luftsystem.
Purolett har högsta kapaciteten.
Är den enda förbränningstoaletten med dubbla värmeslingor.
Är den är den smidigaste förbränningstoaletten att sköta och laga.
Purolett är energisnål med snabb förbränning.
Med möjlighet till de längsta rören och krångligaste dragningarna på utluften.
Så med andra ord, troligen bäst i test!
Purolett har funnits på marknaden sedan 2016.

Purolett manualer

Läs och ladda ner vår manual till Purolett förbränningstoalett.
Finns både på svenska, engelska och polska!
Snart även på finska och ryska