Fläkten startar inte, vad gör jag?

Se att din Purolett är
inkopplad korrekt och har ström.

Jordfelsbrytaren slår ut, vad gör jag?.

(Den måste vara ansluten till
jordfelsbrytare)

Slå först av den ena
värmeslingan, försök igen.

Slår jordfelsbrytaren av igen
trots detta, prova samma metod fast med den andra värmeslingan.

Detta problem kan orsakas av
fukt i värmeslingan. Detta kan i många fall lösas med att du nu kör toan med
den fungerande värmeslingan i 30 minuter med tom potta.

När den sen svalnat kan du prova
att slå på den trasiga slingan igen och se om jordfelsbrytaren slår av igen.

Gör den det behöver den
trasiga slingan bytas ut. Till dess kan du dock använda din Purolett utan
problem med enbart en värmeslinga.

I detta fall måste du förstås
öka tiden när du kör med den återstående värmeslingan, en nästan dubblering av
tiden brukar gå bra, du kommer själv att kunna se hur förbränningen gått.

Det blir inte Varmt, vad gör jag då?

Kontrollera först att överhettningsskyddet
inte löst ut.

Detta sitter på baksidan bakom
den vita plastbrickan. Ta bort brickan och

tryck på knappen innanför. Då
återställer du överhettningsskyddet. Den klickar om den löst ut.

Om den löser ut igen kontrollera
att in och utloppsrören är fria och inte igensatta.

Kontrollera att inga
pappersrester sitter runt det rektangulära hålet i toppen på
förbränningskammaren. Om påsen inte faller ner ordentlig kan papper fastna där
och orsaka överhettning.

Fläkten går inte efter
att tiden är ute? 

Fläkten på Din Purolett ska
alltid gå ca 35 minuter till efter att tiden på timern är nere på noll. Gör den
inte det så får du starta den med avslagna elementströmbrytare. Detta är de två
vita strömbrytarna på sidan i läge av. Starta timern ca 35 minuter.

Kontakta din återförsäljare av
din Purolett för att få den lagad om problemet återstår.

Hur ligger det till med underhåll och rengöring?

Din Purolett behöver ingen regelbunden service, bara vanlig rengöring. Saltet från från ditt urin komer med tiden samlas i asklådan eftersom det inte kan avdunsta,  detta tar du bort genom att fylla den med vatten och låta stå ett par timmar, några droppar ättika i vattnet underlättar processen.
Även utluften behöver rengöras ibland, helst två gånger om året. Utöver detta städas din Purolett som en vanlig toalett.