Hur fungerar den ?

PUROLETT  TWIN HEATER
 Förbränningstoalett.


Man öppnar toalocket lägger i en toapåse som man gör sina behov i när man sen trycker ner spolspaken öppnas en fallucka och allt hamnar i brännkammaren.
Nu är det dags att vrida timern till start och då startar förbränningen och då kokar vätskan först bort och när det är helt torrt brinner det andra upp och lämnar lite aska det blir ungefär en kaffekopp aska efter att hela familjen använt sin
PUROLETT TWIN HEATER  i en månad.
Fläkten fortsätter att gå tills den har svalnat.

Alla på marknaden förekommande toa
påsar passar i
Purolett Twin Heater!

Det blir bara lite aska kvar!

Och självklart kan man använda den även när den är igång .

PUROLETT  TWIN HEATER  
har en kapacitet på upp till 12 till 14 personer och dygn.

Man kan självklar använda sin
PUROLETT TWIN HEATER  förbränningstoalett på natten och starta förbränningen på morgonen efter morgonbesöket så slipper man lyssna på fläkten på natten.

 
O.B.S
 Man måste ALLTID använda en toapåse
Annars skiter det sig! 

      Ett styrsystemet lika                    smart som du.

  PUROLETT Twin Heater

PUROLETT TIME CONTROL

Har en timer där du själv väljer hur lång tid den ska gå.
Den har en markering för rekommenderad start på 55 minuter.
Den  används som standard Start men är det bara urin räcker det med ca 35 minuter .
Är det mycket i påsen lägger man till ca 10 minuter.
När en person till ska gå under pågående förbränning lägger man på ca 20 minuter men alldrig förbi MAX.
Enkel att använda från första dan men för den som vill kan man otimera efter sina behov och spara tid och el.

Den Rödmarkerade tiden efter MAX annvänds endast om en värmeslinga är trasig då dubblar man tiden tills en ny värmeslinga monterats.
Och självkrart kan man gå på toan på natten och starta den på morgonen när man gjort sina behov .PUROLETT Twin Heater.

En förbränningstoalett förbränner urin och fekalier vid hög temperatur och avfallsprodukten blir endast en liten mängd aska.
Förbränningen sker i en sluten brännkammare med katalysator och avgaserna leds ut genom ett frånluftsrör. Förbränningstoaletter är en helhetslösning där avfallet inte transporteras vidare såsom andra toalettsystem kräver. Lösningen är miljövänlig, luktfri och hygienisk. Förbränningstoaletter är en populär lösning för fritidshusägare i Norden eftersom den varken kräver indraget vatten, avlopp eller latrintömningar.


 

Purolett installerad i Flen
Purolett installerad i Flen
Troligen BÄST I TEST !
Vi har testat Purolett Twin Heater utefter de kriterierna som har gjorts i förbränningstoalett tester och kommit fram till att .
Purolett är billigast.
Purolett har slutet luftsystem.
Purolett troligen  har högsta kapaciteten.
Enda förbränningstoaletten med dubbla värmeslingor.
Det är den enklaste förbränningstoaletten  att  serva.
Energisnål med snabb förbränning.
Med  möjlighet till de längsta rören och krångligaste dragningarna på utluften så med andra ord troligen bäst i test.
Purolett Twin Heater har funnits sedan 2016.

Made in Sweden.
Made in Stockholm.